Ek Student prarthna mein bhagwan se bola:

Ek Student prarthna mein bhagwan se bola:
1 Dollar ki keemat 66 rupees tak pohchai, Petrol ki 70 rupees tak, Dudh ki 60 rupees tak, Onion ki 80 rupees aur Dal 160 tak!!!!
Lekin phir bhi aapka lakh-lakh shukar hai bhagwan…
Passing marks aaj bhi 35 hi rakhe hai ! warna vaat lag jati..
😇😂😂
With Love from Last Bench Association..