Saas Aur Bahau Joke- 2-4 pathhar bhi nahi chaba sakti ?

Saas (bahu se): Bhagwan ne tumhe 2-2 aankhe di.

Chawal me se 2-4 pathhar nahi nikal sakti kya.

Bahu: Very funny! Bhagwan ne tumhe 32 daant diye

2-4 pathhar bhi nahi chaba sakti ?